Тізім бойынша адам саны - 31

Қисым: Тарғын
Ердің руы: Ноғай
Бөлімі/тайпасы: қостамғалы
Ердің аты-жөні: Айт молла Айтуған ұғлы
Әйелдің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Жауқашты
Әйелдің аты-жөні: Аралбай ұғлының қызы Жанша
Айы, күні: 5-інші ғақырабта
Себебі: Айт молла Айтуған ұғлының хатуны Жанша (Қомбай, Құмбай) қызы еріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып уа махаббаты жоқтығынан бір сиыр, 3 мәнет ақша беріп хулуғ талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : указной молла Мұхамедназар Мырзан ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 5-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы шеркеш бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 88-бет.

Қисым: Тарғун
Ердің руы: Беріш
Бөлімі/тайпасы: Жайық
Ердің аты-жөні: Айталы Нысанәлі ұғлы
Әйелдің руы: Байбақты
Бөлімі/тайпасы: Құлсүйіндік
Әйелдің аты-жөні: Ұзақ Жұмық қызы Нұрзиа
Айы, күні: Жаузаның 15-інші күнінде
Себебі: Ерінің әміріне іңкәр қылып жаман хылықты болып уа махаббаты жоқтығы
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Мұхамедназар Мырзан ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 6-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы ақымбет (тана) бөлімі 1871 жыл. 113-бет.

Ердің руы: Тама
Бөлімі/тайпасы: жабал
Ердің аты-жөні: Айтмұхамед Ешмұхамед ұғлы
Әйелдің аты-жөні: Талайлы Табын қызы
Айы, күні: 27-інші жеддіде
Себебі: Қай Табын қызы ерінің әміріне іңкәр етіп, жаман хылықлы болғаннан талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Ғұмар Жазық ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 12-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 226-бет

Қисым: Бірінші округ
Ердің руы: табын
Ердің аты-жөні: Байдолла Көшекен ұғлы
Әйелдің руы: беріш
Бөлімі/тайпасы: бесқасқа
Әйелдің аты-жөні: Шандыр Бекесін ұғлы қызы Толқын
Айы, күні: 3-інші әсетте
Себебі: Байдолла Көшекен ұғлының хатуны Толқын Шандыр қызы ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып , махаббаты жоқтығынан екі жылқы, бір түйе мал пара-парына хулуғ талақ болынған
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Қайыб Малбай ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 18-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымының бессары тана бөлімі. 1871 жыл

Қисым: Талофке
Ердің руы: Тама
Бөлімі/тайпасы: аташал
Ердің аты-жөні: Бекәлі Қалдыбай ұғлы
Әйелдің руы: кердері
Бөлімі/тайпасы: естек
Әйелдің аты-жөні: Ағатай Қойбағар ұғлының қызы Меңді
Айы, күні: Дәлудің 28-інші күнінде
Себебі: Бекәлі Қалдыбай ұғлы хатуны Меңді Қойбағар қызы ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып, махаббаты жоқтығынан талақ болынды.
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Ыдырыс Жұманақ ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 13-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 245-бет.

Ердің руы: Ноғай
Ердің аты-жөні: Бектұрған Естай ұғлы
Әйелдің аты-жөні: Елеусін Байат қызы
Айы, күні: 26-ншы жеддіде
Себебі: Қай Байат қызы ерінің әміріне іңкәр етіп, жаман хылықлы болғаннан талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Ғұмар Жазық ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 12-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 226-бет

Қисым: Талуфке
Ердің руы: табын
Бөлімі/тайпасы: қожамберлі
Ердің аты-жөні: Бисенбі ұғлы Жанғазы
Әйелдің руы: Байбақты
Бөлімі/тайпасы: Еділбай
Әйелдің аты-жөні: Жиембет Собық қызы Хамида
Айы, күні: Сүнбіленің 19-ыншы күнінде
Себебі: Ері илан араларында мағишатлары махаббаты жоқтығы
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Ғайдмұхамед Жанкісі ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 8-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. Екінші бөлім. Никах болған кісілер хақында. 142-бет.

Қисым: Талофке
Ердің руы: төре
Бөлімі/тайпасы: қарабай
Ердің аты-жөні: Ғабден Топай
Әйелдің аты-жөні: Дәмет Шүкірғалиқызы
Айы, күні: Саратанның 5-інші күнінде
Себебі: Сұлтан Ғабден Топай ұғлының хатуны Дәмет Шүкірғали қызы өзінің хылықы (қылығы) уа фиғылы (пиғылы) еріне йараусыз (жарамсыз) болып талақ болынған.
Ажыратқан молданың аты-жөні : Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 9-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 163-бет.

Қисым: Тарғын
Ердің руы: Беріш
Бөлімі/тайпасы: Бекіс
Ердің аты-жөні: Дәрменқұл Онбай ұғлы
Әйелдің руы: Шолық
Бөлімі/тайпасы: Жауқашты
Әйелдің аты-жөні: Мұңайтбас Тоғыш ұғлының қызы Ұлмекен
Айы, күні: Әсеттің 22-нші күні
Себебі: ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып махаббаты жоқтығынан хулуғ талақ болды ешбір себебкерсіз ықтиар һәм илә хулуғ талақ қылдым
Ажыратқан молданың аты-жөні : Тарғун қисымының ноғай руғының қойас тайфысының указной молла Ғабдолғазиз Сырлыбай ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 3-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы қостамғалы (ноғай-қазақ) бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 54-бет

Қисым: Тарғын
Ердің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Сүйініш
Ердің аты-жөні: Дүйсәлі Мүсірәліұғлы
Әйелдің руы: Шолық
Бөлімі/тайпасы: һәм
Әйелдің аты-жөні: Нұрымбет Киікбайқызы Хадиша
Айы, күні: 15-інші жеддіде
Себебі: Дүйсәлі Мүсірәлі ұғлының хатуны Нұрымбет қызы еріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып уа махаббаты жоқтығынан 4 сиыр, бір қой беріп хулуғ талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : указной молла Мұхамедназар Мырзан ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 5-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы шеркеш бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 88-бет.

Қисым: Нарын
Ердің руы: беріш
Бөлімі/тайпасы: бесқасқа
Ердің аты-жөні: Жанхожа Құл ұғлы
Әйелдің руы: алаша
Бөлімі/тайпасы: алтыбас
Әйелдің аты-жөні: өребас Тұрлыбай ұғлы қызы Балсана
Айы, күні: 28-інші жеддіде
Себебі: Жанхожа Құл ұғлының хатуны Балсана Төребас қызы ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып, махаббаты жоқтығынан бұзаулы сиыр, бір тай өгіз мал пара-парына хулуғ талақ болынған
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Қайыб Малбай ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 18-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымының бессары тана бөлімі. 1871 жыл

Қисым: Тарғун
Ердің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Сүйініш
Ердің аты-жөні: Жолақай Әзірбай ұғлы
Әйелдің руы: Тана
Бөлімі/тайпасы: Ахмед
Әйелдің аты-жөні: Манақ қызы Нұртаза
Айы, күні: Сүнбіленің 1-інші күнінде
Себебі: Ерінің әміріне іңкәр қылып жаман хылықты болып уа махаббаты жоқтығы
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Мұхамедназар Мырзан ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 6-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы ақымбет (тана) бөлімі 1871 жыл. 113-бет.

Қисым: Борсы
Ердің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Жауғашты
Ердің аты-жөні: Жұмағазы Кенбай ұғлы
Әйелдің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Қосым
Әйелдің аты-жөні: Айтуар Сағызбай ұғлының қызы Айбөпе
Айы, күні: 30-ыншы дәлуде
Себебі: Жұмағазы Кенбай ұғлының хатуны Айбөпе Айтуар қызына махаббаты болмаған себепті талақ болынған
Ажыратқан молданың аты-жөні : Сафарғали Мұса ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 4-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы қояс (ноғай-қазақ) бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 70-бет

Қисым: Борсы
Ердің руы: Ноғай
Бөлімі/тайпасы: Үйсін
Ердің аты-жөні: Жұмалы Дүйсебек ұғлы
Әйелдің руы: есентемір
Бөлімі/тайпасы: тағашы
Әйелдің аты-жөні: Есберген Тасыбек ұғлының қызы Жұмағаным
Айы, күні: 17-нші әсетте
Себебі: ерінің әміріне іңкәрлығы себепті талақ болынған
Ажыратқан молданың аты-жөні : Сафарғали Мұса ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 4-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы қояс (ноғай-қазақ) бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 71-бет

Қисым: Талофке
Ердің руы: кердері
Бөлімі/тайпасы: құтсыйық
Ердің аты-жөні: Йусуф (Жүсіп) Көдебай ұғлы
Әйелдің руы: байбақты
Бөлімі/тайпасы: құлсүйіндік
Әйелдің аты-жөні: Қоқан Шаужанұғлының қызы Жанымқыз
Айы, күні: Қауыстың 2-нші күнінде
Себебі: Йусуф (Жүсіп) Көдебай ұғлының хатуны Жанымқыз Қоқан қызының намыссыздық қылып махаббаты жоқтығынан талақ болынған.
Ажыратқан молданың аты-жөні : Указной молла Қонай Жұбаныш ұғлының тафтиш уа тахрирі илә хулуғ талақ сахих болынды
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 11-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ уа хулуғ болған кісілер хақында. 204-бет.

Қисым: Талофке
Ердің руы: жабас
Бөлімі/тайпасы: аңдағұл
Ердің аты-жөні: Көккөз Жалтабар
Әйелдің руы: алаша
Бөлімі/тайпасы: алтыбаш
Әйелдің аты-жөні: Ораз қызы Тыныштық
Айы, күні: Саратанның 18-інші күнінде
Себебі: Қырғыз Көккөз Жалтабар ұғлының хатуны Тыныштық Ораз қызы бір бас сиыр мал хулуғ етіп талақ болынған. Мәзкур малын сол мәжілісте .... етілді
Ажыратқан молданың аты-жөні : Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 9-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 163-бет.

Қисым: Тарғын
Ердің руы: Беріш
Бөлімі/тайпасы: Бекіс
Ердің аты-жөні: Қожағали Дайрабай ұғлы
Әйелдің руы: Тама
Бөлімі/тайпасы: Аташал
Әйелдің аты-жөні: Сәттімбет Алласүгір ұғлының қызы Рәзия
Айы, күні: Әсеттің 19-ыншы күнінде
Себебі: һәм жаман хылықлы болып махаббаты жоқтығынан хулуғ талақ болынды ешбір себебкерсіз ықтиарым һәм илә хулуғ талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : Тарғун қисымының ноғай руғының қойас тайфысының указной молла Ғабдолғазиз Сырлыбай ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 3-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы қостамғалы (ноғай-қазақ) бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 54-бет

Ердің руы: Ноғай
Бөлімі/тайпасы: қойас
Ердің аты-жөні: Құтлығұл Отарәлі ұғлы
Әйелдің аты-жөні: Ұлмекеш Қалматай қызы
Айы, күні: 1-інші қауыста
Себебі: Қай Қалматай қызы ерінің әміріне іңкәр етіп, жаман хылықлы болғаннан талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Ғұмар Жазық ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 12-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 226-бет

Қисым: Тарғын
Ердің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Сүйініш
Ердің аты-жөні: Наурызбай Такман ұғлы
Әйелдің руы: һәм
Бөлімі/тайпасы: Қосым
Әйелдің аты-жөні: Шоңай қызы Әниа
Айы, күні: 25-інші мизанда
Себебі: Наурызбай Такман ұғлының хатуны Әниа Шоңай қызы ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып уа махаббаты жоқтығынан 2 сиыр, 3 баспақ беріп хулуғ талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : указной молла Мұхамедназар Мырзан ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 5-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы шеркеш бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 88-бет.

Ердің руы: кердері
Бөлімі/тайпасы: жанбас
Ердің аты-жөні: Нұрғали Шымырбай ұғлы
Әйелдің руы: беріш
Бөлімі/тайпасы: бесқасқа
Әйелдің аты-жөні: Сотан Игілік ұғлы қызы Ұрқиа
Айы, күні: 7-нші хамалда
Себебі: Нұрғали Шымырбай ұғлының хатуны Сотан қызы ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып, махаббаты жоқтығынан, екі бұзаулы сиыр, бір құнан өгіз, бір құнажын сиыр, бір тай өгіз, бір қашар, бір жылқы, жамиғ 9 қара пара-парына хулуғ талақ болындым
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Қайыб Малбай ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 18-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымының бессары тана бөлімі. 1871 жыл

Қисым: Тарғын
Ердің руы: Тама
Бөлімі/тайпасы: Таз
Ердің аты-жөні: Нұрмұхамед Жаңғабай ұғлы
Әйелдің руы: Беріш
Бөлімі/тайпасы: Есенқұл
Әйелдің аты-жөні: Әйтімбет Келі ұғлының қызы Бексұлу
Айы, күні: Әсеттің 5-інші күнінде
Себебі: ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып махаббаты жоқтығынан хулғ талақ болды ешбір себебкерсіз ықтиарым хулуғ талақ қылдым мен растығына Нұрмұхамед Жаңғабай ұғлы тамғам салдым
Ажыратқан молданың аты-жөні : Тарғун қисымының ноғай руғының қойас тайфысының указной молла Ғабдолғазиз Сырлыбай ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 3-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы қостамғалы (ноғай-қазақ) бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 54-бет

Қисым: Талофке
Ердің руы: төре
Бөлімі/тайпасы: нұрғали
Ердің аты-жөні: Өтебай Қыдырғали
Әйелдің руы: һәм
Бөлімі/тайпасы: қарабай
Әйелдің аты-жөні: Сарқытқа
Айы, күні: Жеддінің 5-інші күнінде
Себебі: Сұлтан Өтебай Қыдырғали ұғлы хатуны Сарқыт Шақаман қызы өзінің хылықы (қылығы) уа фиғылы (пиғылы) еріне махаббатсыз болып талақ болынған
Ажыратқан молданың аты-жөні : Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 9-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 163-бет.

Қисым: Тарғун
Ердің руы: Тана
Бөлімі/тайпасы: Ақымбет
Ердің аты-жөні: Сатықғали Секербай ұғлы
Әйелдің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Сүйініш
Әйелдің аты-жөні: Шарифа
Айы, күні: Хамалдың 15-інші күнінде
Ажыратқан молданың аты-жөні : Ғабдолла Айтбас
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 6-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы ақымбет (тана) бөлімі 1871 жыл. 113-бет.

Қисым: Талуфке
Ердің руы: Байбақты
Бөлімі/тайпасы: Еділбай
Ердің аты-жөні: Сәнке Сейідқұл
Әйелдің руы: Адай
Әйелдің аты-жөні: Төлебай Қарабаш қызы Болдық
Айы, күні: Жеддінің 28-інші күнінде
Себебі: Ері илан араларында мағишатларының махаббаты жоқтығы
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Ғайдмұхамед Жанкісі ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 8-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. Екінші бөлім. Никах болған кісілер хақында. 144-бет.

Қисым: Тарғын
Ердің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Жауғашты
Ердің аты-жөні: Сейітәлі Мүсірәлі ұғлы
Әйелдің руы: һәм
Бөлімі/тайпасы: Қашқыншы
Әйелдің аты-жөні: Тілеген Қолдас ұғлының қызы Жәмила
Айы, күні: 30-ыншы сүнбіледе
Себебі: Сейітәлі Мүсірәлі ұғлының хатуны Жәмила Тілеген қызы ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып уа махаббаты жоқтығынан 3 сиыр, бір қой беріп хулуғ талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : указной молла Мұхамедназар Мырзан ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 5-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы шеркеш бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 88-бет.

Ердің руы: Ноғай
Бөлімі/тайпасы: қойас
Ердің аты-жөні: Сүлеймен Даниар ұғлы
Әйелдің аты-жөні: Кенже Ізбасар қызы
Айы, күні: 26-ншы жеддіде
Себебі: Қай Ізбасар қызы ерінің әміріне іңкәр етіп, жаман хылықлы болғаннан талақ болынды
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Ғұмар Жазық ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 12-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 226-бет

Қисым: Шолық
Ердің руы: Тана
Бөлімі/тайпасы: Қалқаман
Ердің аты-жөні: Таһир Ғабас қызы Сәруай
Әйелдің руы: Байбақты
Бөлімі/тайпасы: қойанқашу
Әйелдің аты-жөні: Жоламан Суан ұғлы
Айы, күні: Қауыстың 23-інші күнінде
Себебі: Жоламан Суан ұғлының хатуны Саруай Таһир қызы ерінің әміріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып махаббаты жоқтығынан
Ажыратқан молданың аты-жөні : молла Ғайдмұхамед Жанкісі ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 8-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. Екінші бөлім. Никах болған кісілер хақында. 144-бет.

Қисым: Тарғын
Ердің руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Сүйініш
Ердің аты-жөні: Төлеп Аманжолұғлы
Әйелдің руы: һәм
Бөлімі/тайпасы: Қашқыншы
Әйелдің аты-жөні: Қыдырәлі Маңғыбайұғлының қызы Балжан
Айы, күні: 2-інші қауыста
Себебі: Төлеп Аманжол ұғлының хатуны Қыдырәлі қызы еріне іңкәр қылып һәм жаман хылықлы болып уа махаббаты жоқтығынан 2 сиырды мәзкур Балжанға беріп байн талақ қылды
Ажыратқан молданың аты-жөні : указной молла Мұхамедназар Мырзан ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 5-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы шеркеш бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ және хулуғ болған кісілер хақында. 89-бет.

Қисым: Талофке
Ердің руы: байбақты
Бөлімі/тайпасы: құлсүйіндік
Ердің аты-жөні: Шалабай Қосбергенұғлы
Әйелдің руы: масқар
Бөлімі/тайпасы: жәдік
Әйелдің аты-жөні: Жарылқас Сейтімбетұғлының қызы Қанікей
Айы, күні: Хұттың 2-нші күнінде
Себебі: Шалабай Қосберген ұғлының хатуны Қанікей Жарылқас қызынан бір құнажын байтал алып хулуғ талақ болынған.
Ажыратқан молданың аты-жөні : Құлсүйіндік бөлімінің указной молла Қонай Жұбаныш ұғлының тафтиш уа тахрирі илә хулуғ талақ сахих болынды
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 11-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. Үшінші бөлім. Талақ уа хулуғ болған кісілер хақында. 204-бет.

Қисым: Талофке
Ердің руы: төре
Бөлімі/тайпасы: қарабай
Ердің аты-жөні: Шаһмұрат Жұмағазы
Әйелдің руы: олық
Бөлімі/тайпасы: һәм
Әйелдің аты-жөні: Есалы Дәуқара ұғлының қызы Ырыс
Айы, күні: Дәлудің 5-інші күнінде
Себебі: Сұлтан Шаһмұрат Жұмағазы ұғлының хатуны Ырыс Есалы қызы өзінің хылықы (қылығы) уа фиғылы (пиғылы) еріне махаббатсыз болып талақ болынған.
Ажыратқан молданың аты-жөні : Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30. 9-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл. 163-бет.

1 бет. Барлығы: 2

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.