1942 жылы 152-атқыштар бригадасы құрылған ғимарат

1942 жылы 152-атқыштар бригадасы құрылған ғимарат.

Здание, где в 1942 году формировалась 152-ая стрелковая бригада.

The building where in 1942 the 152nd rifle brigade.

 

Объектінің мерзімделуі – XIX ғ.

Датировка объекта – XIX в.

Dating of an object – the 19th century.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 97.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 97.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave., 97.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

1941-1942 жж. Орал өңірінің тұрғындары шақырылып, мұнда 152-ші жеке атқыштар бригадасы қайта жасақталды. Бұл ғимаратта осы бригаданың штабы және казармасы тұрды.

Ростов-на-Донуда болған жанқиярлық ұрыстан кейін бригада дивизия болып қайта қалыптастырылды. 1943 жылы бригадаға 118-ші Мелитопол атқыштар дивизиясының атағы берілді. Ерлік еңбегі үшін ол Кутузов орденімен марапатталды.

152-ші атқыштар дивизиясының ардагерлері қазір де Орал қаласында тұрады.

Жергілікті маңызы бар ескерткіш.

 

В 1941-1942 годы здесь формировалась 152-ая отдельная стрелковая бригада, в которую призывались жители Приуралья. В этом здании находился штаб и казарма этой бригады.

После ожесточенных боев под Ростовом-на-Дону бригада была переформирована в дивизию. В 1943 году бригаде было присвоено звание  118-ой Мелитопольской стрелковой дивизии.

За боевые заслуги она была награждена орденом Кутузова. Ветераны 152-ой  стрелковой дивизии проживают и ныне в г. Уральске.

Памятник местного значения.

 

In 1941-1942 the 152nd separate rifle brigade was formed here in which residents of the Urals were called. The headquarters and barracks of this crew were in this building.

After heavy fighting near Rostov – on – Don the crew was reformed in a division. In 1943 to crew the rank of the 118th Melitopol rifle division was given. She was awarded with the Order of Kutuzov for services in battle.

Veterans of the 152nd rifle division live and nowadays in Uralsk.

Monument of local importance.

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.