Материалдардың жалпы саны - 235

Жыл: 1871
Ұл: 1
Есімі: Қыдырболат
Туған айы, күні: Дәлудің 22-нші күнінде
Руы: байбақты
Бөлімі/тайпасы: құлсүйіндік
Әкесінің аты-жөні: Бижан Жабағы
Анасы: Мінәсіб
Туған жері: Үйректіде қыстауда туды
Толтырған молданың аты-жөні: Қонай Жұбаныш
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 11-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы сейітқұл бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 4
Есімі: Жұмазиа
Туған айы, күні: Хамалдың 20- ыншы күнінде
Руы: қызылқұрт
Бөлімі/тайпасы: ерші
Әкесінің аты-жөні: Жиенғали Бисекен ұғлы
Анасы: Рақиа
Туған жері: Қырда киіз үйде туды
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 3
Есімі: Қүлафиа
Туған айы, күні: Ғақырабтың 8-інші күнінде
Руы: олық
Бөлімі/тайпасы: һәм
Әкесінің аты-жөні: Кенжеғали Өтебғали ұғлы
Анасы: Тұрсын
Туған жері: Қырғы шегенді
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 2
Есімі: Шәрифа
Туған айы, күні: Сәуірдің 7-нші күнінде
Руы: олық
Бөлімі/тайпасы: һәм
Әкесінің аты-жөні: Дошмұхамед Бек ұғлы
Анасы: Жәмила
Туған жері: Қарасу жағасында
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 1
Есімі: Қыз бала Күнсұлу
Туған айы, күні: Дәлудің 7-нші күнінде
Руы: Ноғай
Бөлімі/тайпасы: Қазанқұлақ
Әкесінің аты-жөні: Ысхақ Шәриф (Шәріп)
Анасы: Ғазира
Туған жері: Ішкі Қырғыз Ордасы Торғын бөлімі Үйсін бөлімшесі Мешіт құмы
Толтырған молданың аты-жөні: Молла Әлмұхамед ұғлы

Жыл: 1871
Қыз: 1
Есімі: Сағира
Туған айы, күні: Сәуірдің 2-нші күнінде
Руы: төленгіт
Бөлімі/тайпасы: қалмақ
Әкесінің аты-жөні: Қитан Өтебғали ұғлы
Анасы: Ақманар
Туған жері: Қарасу жағасында
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 2
Есімі: Қымбат
Туған айы, күні: 22-нші хұтта
Руы: Алаша
Бөлімі/тайпасы: Жомарт
Әкесінің аты-жөні: Бекен Жолбарыс
Анасы: Шошан
Туған жері: Талофке Қамысты тұсында Сарыөзеннің Нарын тарафындағы қыстауда
Толтырған молданың аты-жөні: молла Әбулғата молла Сүлеймен ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 10-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 5
Есімі: Қырмызы
Туған айы, күні: 4-інші сүнбіледе
Руы: Шолық
Бөлімі/тайпасы: Уа
Әкесінің аты-жөні: Орынбай Қодар
Анасы: Мәндіғыз
Туған жері: Шолық тарафындағы мекенде
Толтырған молданың аты-жөні: молла Әбулғата молла Сүлеймен ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 10-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 18
Есімі: Ләтифа
Туған айы, күні: Мизанның 15- інші күнінде
Руы: олық
Бөлімі/тайпасы: Һәм
Әкесінің аты-жөні: Наурызәлі
Анасы: Рәзиа
Туған жері: Қарамиада
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 1
Есімі: Мағрифа
Туған айы, күні: Хұттың 2-нші күнінде
Әкесінің аты-жөні: Мәмбетәлі Малай
Анасы: Ақбөбек
Туған жері: Үйректіде туды
Толтырған молданың аты-жөні: Қонай Жұбаныш
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 11-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы сейітқұл бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Ұл: 6
Есімі: Макарим
Туған айы, күні: 15-інші сүнбіледе
Әкесінің аты-жөні: Қамараддин
Анасы: Жібек
Туған жері: Күйгенкөл
Толтырған молданың аты-жөні: Таңатар

Жыл: 1871
Қыз: 20
Есімі: Мамық
Туған айы, күні: Қауыстың 17-нші күнінде
Руы: олық
Бөлімі/тайпасы: һәм
Әкесінің аты-жөні: Тоғызақ Жылкелді
Анасы: Рабиға
Туған жері: Қарамиада
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 3
Есімі: Маңдайлы
Туған айы, күні: Дәлу 16
Руы: Тана
Бөлімі/тайпасы: Ақымбет
Әкесінің аты-жөні: Шоқай Қармыш
Анасы: Айсекер
Туған жері: Қармыш құмындағы қыстауында
Толтырған молданың аты-жөні: молла Мұхамедназар

Жыл: 1871
Қыз: 5
Есімі: Маржан
Туған айы, күні: 4-інші сәуірде
Руы: Тана
Бөлімі/тайпасы: Ақымбет
Әкесінің аты-жөні: Қыдырәлі Шеке
Анасы: Ұлсары
Туған жері: Қазбек құмындағы қыстауында
Толтырған молданың аты-жөні: молла Мұхамедназар

Жыл: 1871
Қыз: 2
Есімі: Мәдина
Туған айы, күні: Хамалдың 15-інші күнінде
Руы: Ноғай
Бөлімі/тайпасы: Қазанқұлақ
Әкесінің аты-жөні: Есғали Серке ұғлы
Анасы: Жұмағаным
Туған жері: Қандағаш деген жерде дүниеге келді
Толтырған молданың аты-жөні: Молла Әлмұхамед ұғлы

Жыл: 1871
Қыз: 6
Есімі: Мәдина
Туған айы, күні: Сүнбіленің 26-ншы күнінде
Руы: Шеркеш
Бөлімі/тайпасы: Сақау
Әкесінің аты-жөні: Манжан Табылай ұғлы
Анасы: Жәмила
Туған жері: Темірбек құмында қыстау мекенінде туды
Толтырған молданың аты-жөні: молла Мұхамедназар Мырзан мархум ұғлы

Жыл: 1871
Ұл: 9
Есімі: Мәрден
Туған айы, күні: Ғақырабтың 1-інші күнінде
Руы: Шолық
Бөлімі/тайпасы: Қашқыншы
Әкесінің аты-жөні: Зекенбай Байқадам ұғлы
Анасы: Әлжан
Туған жері: Әлжан
Толтырған молданың аты-жөні: молла Мұхамедназар Мырзан мархум ұғлы

Жыл: 1871
Қыз: 7
Есімі: Меңдіғаным
Туған айы, күні: Саратанның 29-ыншы күні
Руы: Ноғай
Бөлімі/тайпасы: Қазанғұлақ
Әкесінің аты-жөні: (Түшім, Түсім) Аманбай ұғлы
Анасы: Құрманай
Туған жері: Ішкі Қырғыз Ордасы Торғын бөлімі Әділ шағыл ауылы
Толтырған молданың аты-жөні: Молла Әлмұхамед ұғлы

Жыл: 1871
Ұл: 5
Есімі: Мерғали
Туған айы, күні: Жеддінің 22- нші күнінде
Руы: байбақты
Бөлімі/тайпасы: құлшық
Әкесінің аты-жөні: Әліш Бәймен
Анасы: Бексұлу
Туған жері: Қыстау землаңкіде (землянка) туды
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Ұл: 4
Есімі: Моллағали
Туған айы, күні: Саратанның 24-інші күнінде
Руы: Шолық
Бөлімі/тайпасы: Қашқыншы
Әкесінің аты-жөні: Сәрсемәлі Мыңбай ұғлы
Анасы: Тәтен
Туған жері: Қойтоғытта қыстау мекенінде туды
Толтырған молданың аты-жөні: молла Мұхамедназар Мырзан мархум ұғлы

Жыл: 1871
Ұл: 8
Есімі: Моллағали
Туған айы, күні: Жаузаның 25- інші күнінде
Руы: құлсүйіндік
Бөлімі/тайпасы: қырғыз
Әкесінің аты-жөні: Нысалы Қараторғай
Анасы: Жұфар
Туған жері: Үйректінің маңында туды
Толтырған молданың аты-жөні: Қонай Жұбаныш
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 11-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы сейітқұл бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Қыз: 10
Есімі: Момынтаза
Туған айы, күні: Мизанның 2-нші күнінде
Руы: дауымшар
Бөлімі/тайпасы: қырғыз
Әкесінің аты-жөні: Жақай
Анасы: Бәлке
Туған жері: Қаштай деген жерде туды
Толтырған молданың аты-жөні: Қонай Жұбаныш
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 11-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Тарғын қисымы сейітқұл бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Ұл: 13
Есімі: Мұратғали
Туған айы, күні: Жеддінің 25-інші күнінде
Руы: олық
Бөлімі/тайпасы: һәм
Әкесінің аты-жөні: Оразғали Сыраң
Анасы: Орынша
Туған жері: Землаңкіде
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Ұл: 16
Есімі: Мұратғали
Туған айы, күні: Әсеттің 15-інші күнінде
Руы: олық
Бөлімі/тайпасы: Һәм
Әкесінің аты-жөні: Кенжәл
Анасы: Дәниа
Туған жері: Тереңқұдықта
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Ұл: 6
Есімі: Мұсағали
Туған айы, күні: Әсеттің 29-ыншы күнінде
Руы: Шолық
Бөлімі/тайпасы: Қашқыншы
Әкесінің аты-жөні: Төлеген Әбуқа(н) ұғлы
Анасы: Айғаным
Туған жері: Қойтоғытта қыстау мекенінде дүниеге келді
Толтырған молданың аты-жөні: молла Мұхамедназар Мырзан мархум ұғлы

Жыл: 1871
Ұл: 3
Есімі: Мұхамедғали
Туған айы, күні: Хамалдың 22- нші күнінде
Руы: Шолық
Бөлімі/тайпасы: һәм
Әкесінің аты-жөні: Дүйсенбай Егізекен
Анасы: Нәсібәлі
Туған жері: Шыли мекенде туды
Толтырған молданың аты-жөні: молла Ғайдмұхамед Жанкісі ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 8-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Ұл: 5
Есімі: Мұхамедғали
Туған айы, күні: 22-нші әсетте
Руы: Адай
Бөлімі/тайпасы: Кеңшалбар
Әкесінің аты-жөні: Ерниаз Әнет
Анасы: Бәтима
Туған жері: Шолық тарафындағы мекенде
Толтырған молданың аты-жөні: молла Әбулғата молла Сүлеймен ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 10-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Ұл: 1
Есімі: Мұхамедиар
Туған айы, күні: Хут 3
Руы: Тана
Бөлімі/тайпасы: Ақымбет
Әкесінің аты-жөні: Әлжан Қыстаубай
Анасы: Балқиа
Туған жері: Кесік құмындағы Қарыс құмында
Толтырған молданың аты-жөні: молла Мұхамедназар

Жыл: 1871
Ұл: 7
Есімі: Мұхамедкәрім
Туған айы, күні: Сүнбіленің 6-ншы күнінде
Руы: Шыли
Бөлімі/тайпасы: Уа
Әкесінің аты-жөні: Өтеғали Есмұхамед
Анасы: Халима
Туған жері: Шыли мекенде туды
Толтырған молданың аты-жөні: молла Ғайдмұхамед Жанкісі ұғлы
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 8-дәптер. Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

Жыл: 1871
Ұл: 11
Есімі: Мұхамедкәрім
Туған айы, күні: Әсеттің 25-інші күнінде
Руы: олық
Бөлімі/тайпасы: һәм
Әкесінің аты-жөні: Тынышлық (Тыныштық) Ділдәбай
Анасы: Зайда
Туған жері: Қырғы құдықта
Толтырған молданың аты-жөні: Қуанышғали Тыным
Дереккөз: Башқұртстан Республикасының орталық мемлекеттік тарихи архиві Қор №И-295 Тізім №9 Сақтау бірлігі №30 9- Ішкі қырғыз (қазақ) Ордасы Талөпке қисымының бөлімі. 1871 жыл

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.