Ғабдолла Тоқай мүсіні (гранит, бронзы)

Ғабдолла Тоқай мүсіні  (гранит, бронзы).

Бюст Габдуллы Тукая  (гранит, бронза).

The bust of Gabdulla Tukai (granite, bronze).

 

Объектінің мерзімделуі – 2002ж.

Датировка объекта – 2002г.

Dating of the object – 2002.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы,  Ғ. Тоқай саябағы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, сквер Г.Тукая.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, Tukai square.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

Габдолла Тоқай ата-анасынан ерте айырылды да, Ғазиза апасының тәрбиесіне алынды. Оралда  ол өзінің балалық және жасөспірім жылдарын өткізді, медресе бітірді, баспаханада жұмыс жасады, 1905-1907 жж. революцияға белсенді түрде қатысты. 1905 ж. бастап баспалары шыға бастады. Ол өзінің өлеңдерінде орыс және татар халықтарын бірігуге, азаттық үшін күреске шақырды, сол үшін 1907 ж. ол жұмыстан босатылды. Осы оқиғадан кейін ол Қазанға көшіп келеді. 1913 ж. 27 жасында Қазанда дүниеден өтті.

Орал қаласындағы баспахана татар әдебиетінің негізін қалаушы және классигі Габдолла Тоқайдың атымен аталады.

2001 ж. Пролетар көшесінде А.Гайдар атындағы балалар-жасөспірімдер кітапханасының скверінде Г.Тоқайға ескерткіш орнатылды. Авторы – мүсінші Гасимов М.М.

 

Габдуллы Тукай рано лишился родителей, был взят тётей Газизой на воспитание. В Уральске он провёл детские и юношеские годы, окончил медресе, работал в типографии, принимал активное участие в революции 1905-1907 гг. В 1905 г. начал печататься. В своих стихах Тукай призывал к борьбе за свободу, к единению русского и татарского народов, за что был уволен с работы в 1907 г. После этих событий переезжает в Казань. Умер в 1913 г. в Казане в возрасте 27 лет.

Именем основателя и классика татарской  литературы  Габдуллы  Тукая  в  г. Уральске названа типография.

2001 г. установлен памятник Г.Тукаю в сквере детской юношеской библиотеки им. Гайдара, по улице Пролетарской.Автор-скульптор Гасимов М.М. 

    

Gabdulla Tukai lost his parents early, was taken by his aunt Gaziza for upbringing. In Uralsk he spent his childhood and youth, graduated from madrasah, worked in a printing house, took an active part in the revolution of 1905-1907. In 1905 he began to publish. In his poems Tukai called for the struggle for freedom, for the unity of the Russian and Tatar peoples, for which he was dismissed from work in 1907. After these events he moved to Kazan. He died in 1913 in Kazan at the age of 27.

The printing house was named after the founder and classic of Tatar literature Gabdulla Tukai in Uralsk.

2001 the monument to G. Tukai in the square of children’s youth library is established. Gaidar, on proletarian street. The author is the sculptor M. Gasimov

© 2021-2022 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.