В.И.Чапаевтың ескерткіші

В.И.Чапаевтың ескерткіші.

Памятник В.И.Чапаеву.

The Monument to V. I. Chapaev.

 

Объектінің мерзімделуі – 1984 ж.

Датировка объекта – 1984 г.

Dating of the object – 1984.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы,  Вокзал жаны алаңы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, Привокзальная площадь.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, station square.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

В.И.Чапаев – азамат соғысының аты аңызға айналған батыры, аты бізің өлкеміздің тарихымен байланысты. 1918ж. май айында В.И. Чапаев бригада жасақтап, ал күзде Шығыс майданында ақ казактармен ерлікпен күресуші Қызыл әскерлерді, дивизияны басқарды. 25-атқыштар дивизиясы Орал қаласын қоршаудан босатылды.

В.И.Чапаевтың атты статуя ескерткіші 25 тамыз 1984ж. вокзал жанындағы алаңға орнатылды.

        

Василий Иванович Чапаев – легендарный герой гражданской войны, имя которого прочие связано с историей нашего края. В мае 1918 г. В.И.Чапаев формирует бригаду, а осенью уже командует дивизией, красные бойцы которой самоотверженно сражались с белоказаками на Восточном фронте. 25-я стрелковая дивизия освобождена от осады город Уральск.

Конная статуя памятника В.И.Чапаеву установлена на привокзальной площади 25 августа 1984 г.

 

 

Vasily Chapaev – the legendary hero of the civil war whose name is other related to the history of our region.

In may 1918 V.I. Chapaev formed a brigade, and in autumn he commanded a division, the red fighters of which fought selflessly against the white Cossacks on the Eastern front. 25th infantry division relieved from siege the city of Uralsk.

Equestrian statue of the monument to Chapaev installed on the forecourt August 25, 1984.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.