Христа Спаситель шіркеуі

Христа Спаситель шіркеуі.

Храм Христа Спасителя.

Christ the Savior Cathedral.

 

Объектінің мерзімделуі – 1891-1907 жж.

Датировка объекта – 1891-1907 гг.

Dating of the object –  1891-1907.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 202.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева, 202.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave., 202.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Христа Спаситель әскери храмы 1891 ж. маусымда бастап салынды да, 1907 ж. салынып бітті, Ресей әскерлерімен Жайық (Орал) казактарының әскери жорыққа қатысуының 300-жылдығын еске алуға (1591-1891 гг.) Храм қоғамдық қаржыға және құрмалдық жинау арқылы салынды.

Храм Чалиннің, сәулетші-құрылысшы Железнов және Тецтің жобалары бойынша салынды. 20-жылдардың аяғына дейін белгілі мақсатпен пайдаланылды.

Көп жылдар қатары шіркеуде өлкетану музейі және атеизм музейі орналасты. 1990 жылы Қорғаушы Христа шіркеуі табынушыларға берілді.

Ғимарат XIX-ғы республикалық маңызы бар тарих және мәдениет ескерткіші ретінде мемлекттік қорғауда тұр.

  

Войсковой храм Христа Спасителя заложен в июне 1891 г., построен в 1907 г., в память 300-летия (1591-1891гг.) участия яицких  (уральских) казаков в военных походах с войсками России. Храм построен на общественные  средства и сборов пожертвований.  Так на колокола из демидовской штыковой меди пожертвовано 10500 рублей  и на иконы 14000 рублей. Храм  строился  по проекту Чалина  и архитекторов-строителей  Железнова и Тец. До конца 20-х годов ХХ в. использовалось  по назначению.

На протяжении ряда лет в Храме располагались краеведческий музей и музей атеизма.

В 1990 году Храм Христа Спасителя возвращен верующим.                                                    

Здание находится под государственной охраной республиканского значения, как памятник истории и архитектуры XIX века.

  

Military Cathedral of Christ the Saviour laid in June, 1891, built in 1907, in memory of the 300th anniversary (1591-1891гг.) the participation of the Yaik (Ural) Cossacks in military campaigns with armies of Russia. The temple is built on public funds and donations. So on bells from Demidov bayonet copper 10500 rubles and on icons 14000 rubles are donated. The temple was built according to the project Calina and architects-builders Zheleznova and CHP. Until the end of the 20-ies of XX century and was used for the purpose.

For a number of years the Temple housed the Museum of local lore and the Museum of atheism.

In 1990 the Cathedral of Christ the Saviour was returned to believers.                                                   

The building is under state protection of national importance as a monument of history and architecture of the XIX century.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.