А.С.Пушкин мүсіні

А.С.Пушкин мүсіні.

Бюст А.С.Пушкину.

The Bust Of A. S. Pushkin.

 

Объектінің мерзімделуі – 1960ж.

Датировка объекта – 1960г.

Dating of the object – 1960.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, А.С.Пушкин атындағы сквер.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, сквер им. А.С.Пушкина.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, street Square. A.S. Pushkin.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

А.С.Пушкин атындағы сквер ақынның туғанына 100 жыл толуына арналған оралдықтарға 1899 жылы тұрғызылған. Ескерткіш 1960 жылы Харковьтен әкелініп, Х.З.Шамсутдиновтің көмегімен орнатылды.

Сквер им. А. С. Пушкина заложен уральцами в 1899 году в честь 100-летия со дня рождения поэта. Памятник установлен в 1960 г. Х.З. Шамсутдиновым, привезен из Харькова.

Square them A. S. Pushkin was founded by the Urals in 1899 in honor of the 100th anniversary of the birth of the poet. The monument was erected in 1960 by H. Z. Shamsutdinov,brought from Kharkov.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.