Штраус дәріханасы

Штраус дәріханасы.

Аптека Штрауса.

Рharmacy of Strauss.

 

Объектінің мерзімделуі – XIX ғ.

Датировка объекта – XIX в.

Dating of the object – the 19th cent.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 153.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, пр. Нурсултана Назарбаева,153.

The location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave., 153.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

The monument of town planning and architecture.

 

Ғимарат 1836 жылы салынған, авторы белгісіз. 1836 жылдан 1870 жылға дейін бұл ғимаратта қала және облыс бойынша бірінші оқу    орны – Орал әскери училищесі орналасты. Білім министрлігіне және Орынбор губернаторына бірнеше рет жазған наказ атаманының өтінішінен кейін 1812 жылы бірінші рет училище ашылды. Училище орналасқан ғимарат 1821 жылы жанып кетіп, қайтадан 1831 жылы ашылды. 1936 жылы училище жаңа екіқабатты ғимараттың бірінші қабатына көшірілді, ал екінші қабатында клуб және жиналыс бөлмесі орналасты. Училище ғимаратында және училище жанынан 1858 жылы бірінші көпшілік кітапхана мен музей ашылды. 1870 жылы училище ерлер гимназиясы болып құрылып, оған арнайы ғимарат салынды. 1870 жылдан бастап ғимарат басқалай қажет үшін пайдаланылды. Совет үкіметі кезінде ғимаратты тұрғын үйге, жетімдер үйіне, арнаулы мектепке пайдаланды, ал 1938 жылдан ғимаратта балалар ауруханасы, соңынан тері-венерология диспансері орналасқан.

Жергілікті маңызы бар ескерткіш.

 

Здание построено во второй половине ХІХ века (предположительно в 1868 г.). На первом этаже размещалась аптека, второй этаж использовался под квартиры  жила семья хозяина аптеки (Штрауса).  В г. Уральск во второй половине ХІХ века было 2 частные аптеки, в их числе была и эта. Первый этаж с подвалом аптека занимает и по настоящее время. 2 апреля 1919 года на втором этаже был размещен Яицкий областной отдел Государственного контроля. В 1944 году на втором этаже была открыта  детская  музыкальная школа № 1 (с 1977 года – музыкальная школа № 3), с 1944 по 1949 гг. вместе со школой размещалось и музыкальное училище – первое учебное заведение в области, дающее музыкальное образование. В музыкальной школе – интернате № 1, а потом и в училище с 1945 по 1949 гг. обучалась Роза Джаманова, ныне народная артистка СССР. Эту школу и училище заканчивали многие учащиеся, ставшие в последующем проводниками культуры – преподавателями консерваторий, музыкальных училищ, школ, профессорами и учеными.

Памятник местного значения.

 

The building was built in the second half of the Х1Х century (approximately in 1868). A pharmacy was located on the first floor, and the second floor was used as an apartment (for Strauss’s family). In the Uralsk in the second half of the 19th century were 2 private pharmacies, including this pharmacy. Now the pharmacy is located on the ground floor.

 On April 2, 1919, on the second floor was located the Yaik regional department of the State Audit Office. In 1944 was opened the children’s music school №1 (since 1977, the music school № 3). From 1944 to 1949 the college of music was also located with school. It’s the first educational institutions in the region that provide music education. In 1945–1949, Rosa Dzhamanova, a People’s Artist of the USSR, studied at the music boarding school № 1. This school and college was graduated by many students who later became cultural educators — teachers of the conservatories, music schools, professors and scientists.

Monument of local importance.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.