«Современник» кинематографы ғимараты

«Современник» кинематографы ғимараты.

Здание кинематографа «Современник».

The building of the cinema «Sovremennik».

 

Объектінің мерзімделуі – XIX ғ.

Датировка объекта – XIX в.

Dating of the object – the 19th с.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы, Нұрсұлтан Назарбаев даңғылы, 166/1.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, проспект Нурсултана Назарбаева, 166/1.

The location of the object – West Kazakhstan Oblast, Uralsk city, Nursultan Nazarbaev ave.,166/1.

 

Қала құрылысы және сәулет ескерткіші.

Памятник градостроительства и архитектуры.

Monument of town planning and architecture.

 

Ғимарат 1893 жылы салынған. 1905 жылы ғимараттың бірінші қабатында «Білім және күш» деген кітап дүкені ашылды (мал өндіруші П.Овчинниковтің бастамасымен жолдастық тұрғыда). Бұл Орал қаласындағы бірінші кітап дүкені болды. Кітаптан басқа дүкенде кеңсе жабдықтары да болды. 1905-1907 жылдары дүкенде жасырын түрде сатылатын әдебиеттер де сақталды. Бірінші онжылдықта ХХ ғасырда бірінші қабатта кинематограф «Современный» – Оралдағы бірінші кинотеатр ашылды. Бұл кинотеатр қазіргі уақытта да бар (Гагарин атындағы кинотеатр). Азамат соғысы кезінде, 1919 жылы мұнда жиналыс, митинг, лекциялар өткізілген. Екінші қабаты революцияға  дейін тұрғын бөлме ретінде пайдаланылған, 20-жылдардың басында онда музей экспонаттары орналасқан, ал 1929-33 жж. – медучилище. Қазіргі уақытта ғимараттың екінші қабатында Батыс Қазақстан облысының мәдениет басқармасы орналасқан.

Жергілікті маңызы бар ескерткіш.

 

Здание построено в 1893 году.  На первом этаже здания в 1905 году был открыт книжный магазин « Знание и сила» (на товарищеских началах по инициативе скотопромышленника П.Овчинникова). Это был первый книжный магазин в Уральске. Кроме книг в магазине имелись канцелярские принадлежности, в 1905-1907 гг. в магазине хранилась нелегальная литература. В первом десятилетии ХХ века на первом этаже был открыт кинематограф «Современный» – первый кинотеатр в Уральске. Кинотеатр действует и в настоящее время (кинотеатр имени Гагарина). В период гражданской  войны, в 1919 году, здесь проводились собрания, митинги, читались лекции. Второй этаж до революции использовался как жилые комнаты, в начале 20-х годов в них размещались экспонаты  музея, в 1929-33 гг. – медицинское училище. В настоящее время 2-ой этаж здания  занимает управление культуры ЗКО.

Памятник местного значения.

 

The building was built in 1893. On the first floor of the building in 1905 the Knowledge and Force bookstore was open (on the friendly beginnings at the initiative of the cowman P. Ovchinnikov. It was the first bookstore in Uralsk. Except books in shop there were office supplies, in 1905 – 1907 illegal literature was stored in shop In the first decade of the 20th century on the first floor cinema «Sovremennyi» was open – the first cinema in Uralsk. The cinema works now (Gagarin Cinema). During the civil war, in 1919, meetings, meetings, were held here, lectures were given. The second floor before the revolution was used as living rooms, at the beginning of the 20s there were exhibits of the museum, in 1929-1933- a medical school. Currently, the 2nd floor of the building is occupied by the culture department of the WKR.

Monument of local importance.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.