К.Жуков мүсіні

К.Жуков мүсіні.

Бюст К.Жукову.

The Bust Of K.Zhukov.

 

Объектінің мерзімделуі – 1992ж.

Датировка объекта – 1992г.

Dating of the object – 1992.

 

Объектінің тұрған жері – Батыс-Қазақстан облысы, Орал қаласы,  Жуков көшесі, Әскери бөлім алаңы.

Местонахождение объекта – Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Жукова,       пл. Воинской части.

Location of the object – West Kazakhstan region, Uralsk, Zhukov str., military unit.

 

Монументальді өнер ескерткіші.

Памятник монументального искусства.

Monument of monumental art.

 

Георгий Константинович Жуков – ұлы қолбасшы, Советтер Одағының маршалы, төрт дүркін Советтер Одағының Батыры, Ұлы Отан соғысы кезінде аты аңызға айналған. Орал қаласындағы бір көше оның атымен аталады.

Ескерткіш-мүсін әскери бөлімнің кірер жерінде 1992 ж. орнатылған. Ескерткіш скульптурасы қоладан дайындалған, тұғыры бетоннан, гранитпен қапталған.

Ескерткіш авторы – мүсінші Ю. Баймұқашев.

 

Георгий Константинович Жуков – великий полководец, маршал Советского Союза, четырежды Герой Советского Союза, прославившиеся в годы Великой Отечественной войны. Его имя носит одна из улиц г. Уральска.

Памятник-бюст установлен в 1992 г. у въезда в воинскую часть. Скульптура памятника выполнена из бронзы, постамент бетонный, облицован гранитом.

Автором памятника является скульптор Ю. Баймукашев.

 

Georgy Zhukov is a great commander, Marshal of the Soviet Union, four times Hero of the Soviet Union, famous during the great Patriotic war. His name is one of the streets of Uralsk.

The bust monument was erected in 1992 at the entrance to the military unit. The sculpture of the monument is made of bronze, concrete pedestal, faced with granite.

The author of the monument is sculptor Yuri Baimukasheva.

© 2021-2023 batysmura.kz тарихи-танымдық, ғылыми-зерттеу порталы

Қолданылған материалдарға міндетті түрде www.batysmura.kz сайтына гиперсілтеме берілуі тиіс / Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на batysmura.kz.